Hjem / Om oss

Om oss

Vår Filosofi

Psykologsenteret arbeider ut fra en overbevisning om at utvikling og endring er mulig både for enkeltpersoner og grupper, og at veien til et mål bygger på gjensidig samarbeid og felles ansvar. Vår sterke forpliktelse til respekt, trygghet og faglighet gjør at vi søker dialog som metode, har fokus på etikk i møte med deg og din problemstilling, og forankrer vår virksomhet i forskning og praksis som har vist seg å gi effekt.

Veien videre

Vi tror at veien videre starter med å få en god oversikt over hvordan situasjonen er i dag. Når vi sammen har fått en oversikt, setter vi fokus på hvordan forholde seg til gamle og nye utfordringer på en ny og annerledes måte. I et samarbeid med Psykologsenteret vil du oppleve å få ny kunnskap, innsikt, støtte og veiledning i en prosess som skal gi deg /din organisasjon forutsetninger for å komme fram til ønsket mål.

Vår historie

Psykologsenteret åpnet sine dører 1. februar 2011, og siden den tid har flere psykologer knyttet seg til vår klinikk. Våre psykologer har en stor variasjon av kompetanse og erfaring,  som gjør at vi kan vi gå inn i varierte og sammensatte problemstillinger.

I løpet av årene som har gått, har vi vært i kontakt med et stort antall enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Vi har drevet med undersøkelse, diagnostikk og behandling av ulike psykiske lidelser. Psykologsenteret har også drevet med undervisning og veiledning til enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Videre har vi på bestilling utviklet kurs skreddersydd til forespørsler fra ulike oppdragsgivere.

Våre ambisjoner

Psykologi er et fagfelt som kommer til anvendelse i alle livets faser og på alle livets områder.  Vi har som målsetting å gjøre psykologisk kunnskap kjent for alle! Vi skal derfor være:

  • Lett tilgjengelig;  det er bare å ta en telefon eller skrive en e-post
  • Åpen for alle; enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og bedrifter
  • Faglig oppdatert for å kunne gi et godt tilbud uansett forespørsel
  • I utvikling; vi vil bidra til å formidle kunnskap og aktuell forskning