Hjem / Om oss / Eirin Alexandersen

Eirin Alexandersen

Eirin_Alexandersen_2_360x270

Eirin Alexandersen

Psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi

75 53 80 00

Eirin er utdannet Cand. Psychol ved Universitetet i Tromsø (2000) og spesialist i klinisk nevropsykologi (2010). I perioden 2015 – 2018 gjennomfører hun en treårig videreutdanning i Metakognitiv terapi, i Manchester og Oxford (Master Class Level I og II).

Eirin tilbyr behandling  av psykiske lidelser, og oppfølging ved livskriser og hverdagsutfordringer.  Videre utfører hun nevropsykologiske undersøkelser av funksjonsnedsettelse ved eksempelvis utviklingsforstyrrelser, ADHD, epilepsi, progredierende tilstander (som demens) eller følgetilstander ved hodetraumer, hjerneblødning/infarkt, eller psykiske lidelser.

Hun holder kurs og underviser ved høgskoler og universitet, og er veileder for psykologer og andre faggrupper i videreutdanning og spesialisering.

Eirin er medlem av Norsk Psykologforening (NPF), Norsk Nevropsykologisk Forening (NFF) hvor hun satt som styremedlem i perioden 2010 – 2011, Norsk Forening for Metakognitiv Terapi (NFMKT), og er sertifisert gjennom EuroPsy (European Federation of Psychologists`Associations, EFPA)

Tilbake til ”Om oss”