Hjem / Om oss / Ingebjørg Aspeland Lien

Ingebjørg Aspeland Lien

ingebjørg netts

Ingebjørg Aspeland Lien

755 38000

Ingebjørg er utdannet Cand.Psychol. ved Universitetet i Oslo (2015). For tiden spesialiserer hun seg i klinisk voksenpsykologi.

Ingebjørg har erfaring fra ulike poliklinikker med utredning og behandling av psykiske lidelser som angst, depresjon, ruslidelser og personlighetsforstyrrelser. Hun har erfaring med alvorlige psykiske lidelser, som psykoselidelser, gjennom arbeid ved akuttpsykiatrisk avdeling.

Ingebjørg kan tilby utredning og behandling av ulike psykiske lidelser, samt samtaler rettet mot relasjonelle vansker, lav selvfølelse, stress, og håndtering av livsutfordringer. Behandlingstilnærmingen er integrativ, hvor det er fokus på tilpasning til individ og problematikk.

Ingebjørg er orientert mot kognitiv teori og metoder, affektbevissthetsteori og terapi, samt mentaliseringsbasert tekning.

Ingebjørg er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP).