Hjem / Om oss / Kristin Nygård-Odeh

Kristin Nygård-Odeh

kristin

Kristin Nygård-Odeh

Psykiater

755 38000

Kristin  Nygård-Odeh er utdannet cand.med fra Ungarn (2002), og jobber som overlege i Psykisk helse –og rusklinikk. Hun er spesialist i psykiatri og i rus –og avhengighetsmedisin. Kristin er under utdanning i kognitiv terapi gjennom Norsk kognitiv forening og avslutter denne oktober 2018. I tillegg til kognitiv terapi bruker hun metoden Motiverende intervju. Kristin har erfaring med behandling av et vidt spekter av psykiske lidelser i tillegg til behandling av rusmiddelproblematikk. Hun er medlem av Norsk legeforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk forening for rus –og avhengighetsmedisin.