Hjem / Om oss / Pål Larsen

Pål Larsen

pål3

Pål Larsen

Psykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi

755 38 000

Pål er utdannet Cand.Psychol ved Københavns Universitet i Danmark (2007), og spesialist i klinisk nevropsykologi i 2018. Har tidligere jobbet mye med vurdering, utredning og oppfølging av personer med psykisk utviklingshemming og autismespekter lidelser med tilhørende atferdsvansker og/eller psykiske lidelser. Han har bred erfaring med arbeid innenfor nevropsykologi og funksjonsundersøkelser av eksempelvis ulike utviklingsforstyrrelser, ADHD, epilepsi, progredierende tilstander (f.eks. demens), og følgetilstander etter langvarig og omfattende rusmisbruk, ved ulike hodetraumer, encefalitter (hjernebetennelse), hjerneblødning/infarkt, cerebral parese (CP), multiple sklerose (MS), ME/kronisk tretthetssyndrom og psykiske lidelser. Arbeidet inkluderer god erfaring med arbeidsevnevurderinger og førerkortvurderinger. I tillegg tilbyr han og kurs og foredrag.

 

Pål er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF)»