Hjem / Om oss / Robert Åseng

Robert Åseng

nettside robert

Robert Åseng

Psykolog i spesialisering

75 53 80 00

Robert er utdannet Cand. Psychol ved Universitetet i Tromsø (2015). I etterkant av fullført utdanning har Robert arbeidet ved ulike avdelinger ved Nordlandssykehuset HF. Robert har erfaring med utredning og behandling av et mangfold av psykiske lidelser, eksempelvis depresjon, ulike angstlidelser og psykose. Han tilbyr også samtaler rettet mot relasjonelle vansker, lav selvfølelse, håndtering av utfordrende følelser og ulike livsutfordringer. Behandlingstilnærmingen benytter elementer fra ulike psykoterapeutiske retninger, men er hovedsakelig kognitivt orientert. Robert  er også inspirert av psykodynamisk og eksistensiell psykoterapi. For tiden er han er under utdanning i EMDR, en psykoterapeutisk tilnærming rettet mot å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis man har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Robert under spesialisering i voksenpsykologi.

Robert er medlem av Norsk Psykologforening

Tilbake til ”Om oss”