Hjem / Tjenester / Nevropsykologisk undersøkelse

Nevropsykologisk undersøkelse

Psykologsenteret_Tjenester_klinisk_nevropsykologi_848x300
Psykologsenteret tilbyr nevropsykologiske tjenester.

 

Hva er en nevropsykologisk undersøkelse?

Den nevropsykologiske undersøkelsen er en omfattende funksjonskartlegging hvor vi ved hjelp av en rekke tester kartlegger ulike funksjoner i hjernen:

 • Sensoriske- og motoriske funksjoner.
 • Psykomotoriske- og oppmerksomhetsfunksjoner.
 • Språkfunksjoner.
 • Spatiale funksjoner (visuell- og romlig oppfatning).
 • Hukommelsesfunksjoner og evne til innlæring.
 • Evne til abstrakt tenkning og problemløsning.
 • Eksekutive funksjoner (evne til å strukturere, planlegge, igangsette og kontrollere sammensatte handlinger).
 • Atferdsmessig og følelsesmessig fungering.

Testene som anvendes er normerte og standardiserte. På den måten vet vi ofte hva som er normalt for hvert alderstrinn, kjønn, ulik utdanningsbakgrunn, og etnisk bakgrunn.

Funnene sees i sammenheng med annen aktuell informasjon som eksempelvis medisinske- og billeddiagnostiske undersøkelser.

Det er vanlig med:

 • Innledende samtale, anamneseintervju og utfylling av spørreskjema.
 • Administrering av aktuelle tester og utredningsverktøy.
 • Samlet vurdering drøftes og tilbakemeldes pasienten muntlig, og skriftlig ved kopi av epikrise og nevropsykologisk rapport.

Undersøkelsens omfang er avhengig av problemstillingen, og varer som regel fra en til to dager.

Vi kan tilby følgende:

Nevropsykologiske utredninger av barn og voksne ved mulig hjerneorganisk sykdom og skade med ulik årsaksbakgrunn (eksempelvis epilepsi, demens, hjerneslag, hodetraumer, tumor, hypoksi/anoksi, hydrocephalus).

 • Vi benytter det samme diagnosesystemet som brukes innen det offentlige psykiske helsevernet (ICD-10)
 • Differensialdiagnostikk når det er usikkerhet om vanskene har hjerneorganisk grunnlag, eller andre årsaker som søvnproblemer, smerter, uro eller depresjon.
 • Utredninger knyttet til utviklings- og atferdsforstyrrelser (eksempelvis; psykisk utviklingshemming, generelle- og spesifikke lærevansker, AD/HD, Tourettes og Asperger/Autisme)
 • Anbefalinger for tiltakt og tilrettelegging i forbindelse med skole, jobb og fritid.
 • Spesialisterklæringer knyttet til ménerstatning.
 • Undersøkelser i forbindelse med spørsmål om yrkesrettet attføring.
 • Førerkortvurderinger når det er spørsmål om svikt i hjernens funksjoner medfører risiko ved bilkjøring.
 • Kurs, undervisning og veiledning kan utarbeides etter ønske til pasienter og pårørende, samt andre faggrupper.

 

Viktig før undersøkelsen

 • Ta med briller, høreapparat og andre nødvendige hjelpemidler for dem det måtte gjelde.
 • Hvis tilgjengelig, så ta med rapporter og epikriser fra andre aktuelle undersøkelser som kan være av betydning (medisinske epikriser, EEG/MR/CT-resultater, spesialisterklæringer eller tidligere gjennomførte nevropsykologiske undersøkelser).
 • Karakterutskrifter fra småskole, videregående og høgskole/universitet kan være aktuelt å ta med.
 • Unngå bruk av beroligende medikamenter natten før, eller ved oppmøtedag, såfremt ikke strengt nødvendig.
 • Matpakke
 • Det er viktig at du er uthvilt og har spist før oppmøte

 

Timebestilling

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege for å bestille time til samtale eller undersøkelse ved Psykologsenteret. For at vi skal kunne gi deg et så godt tilpasset behandlingstilbud som mulig, trenger vi likevel en del opplysninger om deg. Ved første samtale vil du derfor bli bedt om å fylle ut et helseskjema.

I tilfeller der Nav eller andre instanser er oppdragsgivere, vil det være viktig at Psykologsenteret mottar en skriftlig henvendelse med nødvendige helseopplysninger. Den enkelte vil da motta en skriftlig innkalling med kopi til oppdragsgiver.

Alle henvendelser til Psykologsenteret behandles konfidensielt, og som helsepersonell har vi taushetsplikt. Før du kommer til første samtale, anbefaler vi at du leser vårt infoskriv. Dersom du har time til nevropsykologisk utredning, finner du viktige opplysninger her.