Hjem / Tjenester / Samtaler og behandling

Samtaler og behandling

Timebestilling

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege for å bestille time til samtale eller undersøkelse ved Psykologsenteret. For at vi skal kunne gi deg et så godt tilpasset behandlingstilbud som mulig trenger vi likevel en del opplysninger om deg. Ved første samtale vil du derfor bli bedt om å fylle ut et helseskjema.

Der Nav eller andre instanser er oppdragsgivere, vil det være viktig at Psykologsenteret mottar en skriftlig henvendelse med nødvendige helseopplysninger. Den enkelte vil da motta en skriftlig innkalling med kopi til oppdragsgiver.

Alle henvendelser til Psykologsenteret behandles konfidensielt, og som helsepersonell har vi taushetsplikt. Før du kommer til første samtale anbefaler vi at du leser vårt informasjonsskriv. Dersom du har time til nevropsykologisk utredning, finner du viktige opplysninger her.

 

Utredning

Vi kan gjennomføre utredninger ved mistanke om utvikling av psykiske lidelser. Dette vil da dreie seg om utredninger der man er ute etter å avklare en diagnose. Vi benytter det samme diagnosesystemet som brukes innen det offentlige psykiske helsevernet (ICD-10).

Behandling

Vi kan tilby behandling for

  • Affektive lidelser (som depresjon)
  • Angstlidelser (inkl. tvangslidelser)
  • Søvnforstyrrelser
  • Stress og utbrenthet

 

Noen å snakke med

Du trenger ikke ha en psykisk lidelse for å ta kontakt med oss. For mange vil det være godt å ha en samtalepartner i perioder hvor man for eksempel opplever hverdagen som utfordrende eller befinner seg i en livskrise. Dette kan dreie seg om kriser knyttet til arbeidsliv, familie, tap og sorgprosesser eller andre belastende hendelser.