Hjem / Tjenester / Undervisning/kurs

Undervisning/kurs

Læring tar ikke slutt etter endt utdanning. Krav til oppdatering av kunnskap og kompetanse møter oss hele tiden. I tillegg ønsker mange å sette av tid til personlig utvikling og vekst. Psykologsenteret har grepet fatt i dette og utviklet en rekke kurs som bygger på nyere forskning på sine respektive områder.

Personlig vekst og utvikling er viktige tema for mennesker som søker utfordringer og videreutvikling av egne ferdigheter. Mestringskurs retter fokus på iboende ressurser og hvordan man kan styrke egen mestringsevne. Fagrettede kurs som eksempelvis Wechsler-testene retter seg mot å gi økt kompetanse, kunnskap og mestring innenfor et spesifikt felt.

For å få best mulig utbytte av kurs er det viktig med egenaktivitet. Vi har derfor lagt opp til at alle kurs har en miks av undervisning, felles refleksjoner/diskusjoner og egenaktiviteter ved seg. På den måten legger vi opp til en aktiv og deltakende læringsprosess.

Psykologsenteret kan på forespørsel utvikle kurs etter bestilling. Under ser du noen av de kurs vi så langt har avholdt.