Hjem / Tjenester / Veiledning

Veiledning

Psykologsenteret_Tjenester_veiledning_848x300_1

Veiledning for fagpersoner innen skole og utdanningssektoren

Vi tilbyr veiledning til fagpersoner som jobber innenfor grunn- og videregående opplæring, samt høgskoler og universitet.

Veiledning for helsepersonell

Vi kan tilby veiledning av helsepersonell under videreutdanning innen psykisk helsearbeid, samt veiledning knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver, pasientsaker eller forhold ved arbeidsplassen.

Veiledning for psykologer under spesialisering

Vi kan tilby psykologer under spesialisering veiledning i henhold til gjeldene krav. Alle veiledningsforhold som inngås følger Norsk Psykologforening sine retningslinjer, og det inngås alltid en veiledningskontrakt ved oppstart. Ved avslutning av veiledningsforholdet vil det utarbeides en veiledningsattest etter gjeldende mal.

 Lederveiledning

Gjennom personlig veiledning får lederen hjelp til å ivareta seg selv, sortere og prioritere blant oppgaver og forventninger. Veiledningen skal bidra til at den enkelte leder tilegner seg metoder og redskaper som setter han eller hun i stand til selv å håndtere utfordrende oppgaver i arbeidslivet såvel som på hjemmebane.