Nortuns hovedområde er rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, men har også kommunal og privat rehabilitering som fokusområde.