I perioder har vi studenter i vårt fagteam. Psykologstudenter i hovedpraksis jobber som selvstendige behandlere under tett veiledning av psykologspesialist og øvrig behandlerteam. Etter endt hovedpraksis og avsluttende eksamen, vil studenten kunne søke om autorisasjon som psykolog.

Vi er svært stolte over at Psykologsenteret får bidra til å bygge opp den kompetanse som skal til for å kunne jobbe som autorisert psykolog i Norge.

Profesjonsutdanningen i psykologi har en varighet på 6 år, og gir grunnlag for å kunne praktisere selvstendig som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk.