Metakognitiv terapi (MKT/MCT) baserer seg på en evidensbasert psykologisk modell for hvordan mennesker med psykisk lidelse bearbeider informasjon. Den teoretiske modellen som metoden bygger på, mener at psykiske vansker oppstår på bakgrunn av vår respons på tanker og følelser.

I Metakognitiv terapi jobber vi med å avdekke uhensiktsmessige mestringsstrategier som eksempelvis trusselstyrt oppmerksomhet, overdreven bekymring og grubling. Målet med behandlingen er ikke å endre innholdet i bekymringstankene, men å utforske hvordan du forholder deg til dem, hva du tenker om tankene dine og hvordan du kan forholde deg til dem på en ny og mer hensiktsmessig måte.

Metakognitiv terapi er funnet særlig effektiv overfor angst-, depresjon- og traumelidelser. MKT er egnet som behandlingsmetode overfor voksne og barn, og tilbys både som individualterapi og gruppeterapi.