Tjenester

Psykologsenteret kan bistå din bedrift med oppfølging av ansatte, veiledning av ledere, assistanse ved konflikter og forbedring av arbeidsmiljø.  Vi kan tilby individuelt tilpasset oppfølging av den enkelte arbeidstaker, veiledning av grupper eller kurs utarbeidet på bestilling fra arbeidsgiver.   

Med Psykologsenteret som samarbeidspartner garanterer du din bedrift rask og profesjonell oppfølging av ansatte, og gjennomføring av tiltak tilpasset bedriftens behov.
 

Veiledning av ledere

Lederrollen er kompleks og det stilles høye krav til gode mellommenneskelige egenskaper, kommunikative ferdigheter og fagkompetanse. Fra tid til annen kan man oppleve lederrollen som krevende.

Gjennom personlig veiledning får lederen hjelp til å ivareta seg selv, sortere og prioritere blant oppgaver og forventninger. Veiledningen skal bidra til at den enkelte tilegner seg ny innsikt og redskaper som setter hen i stand til å håndtere utfordrende oppgaver i arbeidslivet.

Konflikthåndtering

Konflikter på arbeidsplassen er ikke et uvanlig fenomen, men kan over tid bidra til belastninger både for organisasjonen og den enkelte ansatte. Dersom konflikter ikke tas tak i, er det risiko for at det kan gi seg utslag i sykefravær og belastninger i arbeidsmiljøet.

I tilfeller der konflikter blir av et slik omfang at den blir vanskelig å håndtere, vil det være naturlig å be om råd og veiledning fra en ekstern part. Psykologsenteret kan bistå din bedrift i konfliktsituasjoner som oppleves som fastlåste. Vi kan bistå som drøftingspartner og tilbyr praktiske redskaper for konflikthåndtering og konfliktforebygging.