Helfo har avtale med Psykologsenteret for å kunne tilby fristbruddpasienter ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk (VOP) Nordlandssykehuset, et annet behandlingssted.

Fristbruddpasient:
Dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, vil Helfo pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten.