Helfo har avtale med Psykologsenteret for å kunne tilby fristbruddpasienter ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk (VOP) Nordlandssykehuset, et annet behandlingssted.

Fristbruddpasient:
Rettighetspasienter som ikke har fått nødvendig helsehjelp innen den fristen som spesialisthelsetjenesten har fastsatt, har rett til nødvendig helsehjelp uten opphold. I disse tilfellene vil Helfo Pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten. Psykologsenteret vil gjennom sin avtale med Helfo, kunne tilby behandling til fristbruddpasienter. Om pasienten takker ja til et konkret tilbud fra en fristbruddleverandør, overtar denne behandlingsansvaret for pasienten.
 

Pasienter som får sitt behandlingstilbud gjennom Helfo fristbruddordning betaler egenandeler i henhold til gjeldende takster, inntil frikort.


Forløpskoordinator:

Fra 1. januar 2019 har alle som blir henvist til spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rus, og som har rett til nødvendig helsehjelp, blitt omfattet av et pakkeforløp. Pakkeforløp skal medvirke til at pasienter og pårørende får et mer helhetlig og forutsigbart tilbud, uavhengig av hvor i landet man bor. Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern skal utpeke en forløpskoordinator.

Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Forløpskoordinator ved Psykologsenteret er Eirin Ståhl Alexandersen.
Kontaktperson er Hilde Knutsen Røst; hilde@psykologsenteret.noBarneansvarlig:
Barneansvarlig personell er en lovpålagt funksjon i spesialisthelsetjenesten. Gjennom Helfos fristbruddordning gir vi behandlingstilbud til pasienter som ellers ville vært i spesialisthelsetjenesten, og derfor har vi også barneansvarlig personell.

Barneansvarlig har ansvar for å fremme og koordinere oppfølgingen av barn som er pårørende til foreldre eller søsken som er i behandling for psykisk sykdom. Barneansvarlig har god kunnskap om kommunikasjon med barn, samt om situasjonen hvor barn er pårørende og hvilke behov de har da. Barneansvarliges funksjon er å støtte, informere og veilede kolleger, slik at barn som er pårørende får den informasjonen og oppfølgingen de trenger når foreldre eller søsken er syke.

Barneansvarlig hos Psykologsenteret er Andrea Wedege Stavnem.