Krisesenteret er et tilbud til kvinner og menn som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre de har et nært forhold til. Man trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning.

Utfordringer man opplever i livet kan noen ganger være vanskelig å håndtere alene. Psykologsenteret tilbyr deg som oppholder deg ved Krisesenteret, et kortvarig lavterskel samtaletilbud.

Dersom du har alvorligere psykiske plager anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege som kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten for behandling.

Henvisning til Psykologsenteret skjer via Krisesenteret. De fleste krisesentrene har skjulte adresser. Ta derfor kontakt per døgnåpen telefon for besøksadresse til krisesenteret. Telefonnummer finner du på krisesenterets nettside.

Krisesenterets kontaktinformasjon:
Telefon: 75 55 58 90
E-post: krisesenteret@bodo.kommune.no