Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (IDKT) eller Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) er en terapimodell som er basert på psykodynamisk teori. Den kjennetegnes av et tydelig emosjonsfokus og da spesielt et fokus på hvordan man forholder seg til egne konfliktfylte følelser. I ISTDP antar man at symptomer (for eksempel angst, depresjon, lav selvfølelse eller relasjonelle vansker) oppstår som et resultat av hvordan man forholder seg til egne følelser. Når konfliktfylte følelser oppstår blir man enten overveldet, eller bruker automatiske ubevisste strategier for å unngå disse konfliktfylte følelsene (eller situasjonene og relasjonene som trigger følelsene). ISTDP-timer kjennetegnes dermed av en aktiv terapeut som sammen med pasienten har som mål å komme raskest mulig til bunns i klientens unike vansker, hva som utløser dem og hva som skal til for varig endring. Etter et vellykket ISTDP-forløp vil man kunne oppleve redusert kroppslig ubehag og angst, og mindre depressive plager. I tillegg vil man kunne oppleve en økt evne til å håndtere relasjonelle og emosjonelle utfordringer, samt økt selvomsorg og selvfølelse.