Kognitiv atferdsterapi handler om å støtte pasienten i å mestre sine egne problemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene. Til grunn ligger en teori om at våre tanker påvirker våre handlinger, og terapien skal bidra til å finne alternative tenkemåter og følgelig endret atferd i ulike situasjoner.  Dette gjøres ved å kartlegge utfordrende situasjoner, samt utforsking og endring av negative tankemønstre. I tillegg jobbes det med forebygging av tilbakefall og utforming av aktiviteter som gir selvtillit, økt sosial kontakt og energi.

Et sentralt mål i terapien handler om at pasienten skal bli sin egen terapeut i form av veiledet selvhjelp og det finnes egen selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer. Du kan lese mer om kognitiv terapi og finne nyttig selvhjelpsinformasjon her (www.kognitiv.no).