Til informasjon

Vi gjør oppmerksom på at psykologene ikke har refusjonsavtaler med det offentlige. Undersøkelse og behandling må derfor dekkes i sin helhet av pasienten selv, av NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere. Det samme gjelder for reise og oppholdsomkostninger. For pasienter som får sitt behandlingstilbud gjennom Helfo fristbruddordning betales egenandeler i henhold til gjeldende takster

Dersom ikke annet er oppgitt, er hver konsultasjon av 45 minutters varighet.

Takster
Privatpersoner

OBS! Nye takster F.O.M 01.01.24 hos psykolog for privatpersoner

  • Inntakssamtale: 1650.-
  • Konsultasjon, psykolog: 1450,-
  • Konsultasjon, psykologspesialist: 1650,-
  • Konsultasjon, psykiater: 1650,-
  • Parterapi, 90 min.: 2450,-
  • Familieterapi, 90 min.: 2450,-
  • Gruppeterapi: Pris ved annonsering
  • Undersøkelse hos spesialist: 1650,-

Næringsliv, bedrifter og forsikringsselskap

Pris etter avtale.

Betaling

Timene betales fortløpende i etterkant av hver konsultasjon. Vi benytter Medipay betalingsløsning som gjør at du mottar en sms i etterkant av konsultasjonen, der du selv kan velge hvordan du gjør opp for deg. Mer info finner du her

Er du pasient hos oss gjennom Helfo Fristbruddordning, betaler du egenandeler på 386kr inntil nådd frikortgrense på 3040kr. Ved uteblivelse eller avbestilling etter frist på 24 timer, vil du bli belastet med egenandel selv om du har opparbeidet deg frikort.

Nevropsykologiske undersøkelser av privatpersoner skal være betalt i sin helhet senest syv dager før oppstart.

Ved uteblivelse

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtalen (to virkedager).

Ved nevropsykologiske undersøkelser hvor der settes av flere timer, må avbestillingen skje senest syv dager før undersøkelsens første time. Kostnadene må dekkes i sin helhet om avlysningen skjer utenfor frist. Dette gjelder også ved sykdom.

Se hvordan du kan kontakte oss her.