Varighet vil variere avhengig av problemstilling. Et behandlingsforløp kan noen ganger kreve 8-16 timer med ukentlige timer i starten av behandlingen.

Andre ganger har den som søker hjelp kun behov for kortere oppfølging. Det kan være at man trenger en samtalepartner i en vanskelig livssituasjon eller trenger støtte i en akutt krise.