Individualterapi er kanskje den vanligste formen for samtaleterapi. Terapien foregår i all hovedsak i samtale mellom psykolog og klient/pasient. Det er en behandlingsform som egner seg godt for en rekke ulike psykiske og psykososiale problemer, vansker og lidelser.

Varighet på behandlingen vil variere avhengig av problemstilling. Et behandlingsforløp kan noen ganger kreve 8-16 timer, med ukentlige timer i starten av behandlingen. Andre ganger har den som søker hjelp kun behov for kortere oppfølging. Det kan være at man trenger en samtalepartner i en vanskelig livssituasjon eller trenger støtte i en akutt krise.

Uavhengig av ditt behov, vil våre psykologer ta deg imot på dine premisser, og gå inn for å bli kjent med deg og din problemstilling. Ved første konsultasjon avklarer vi i fellesskap hva målet med samtalene skal være, og blir enig om hvordan den videre behandlingen skal foregå.