EFT er en tilnærming som søker å utforske, forstå og endre vanskelige følelser. I EFT er følelsene sentrale for vårt velvære, tenkemåte, selvforståelse og atferd. Tradisjonelt antas det at tankene våre styrer følelsene, men i EFT verdsettes det å forstå og uttrykke følelser for å håndtere og endre dem om nødvendig.

EFT bygger på ideen om at psykiske problemer oppstår når vi mister kontakt med grunnleggende følelser og behov. Følelser som glede, tristhet, sinne, frykt, stolthet, skam og kjærlighet gir innsikt i våre verdier og behov. Oppveksten og samfunnet påvirker hvordan vi håndterer disse følelsene. Noen følelser kan bli overveldende og føre til smerte, angst eller depresjon, eller andre psykiske vansker. 

I EFT jobbes det med å gjenopprette kontakt med disse følelsene. Målet er å øke bevisstheten om følelser, akseptere dem, forstå deres signaler og behov, regulere dem og lære å kommunisere dem effektivt. Terapeuter som jobber med EFT veileder klientene gjennom å utforske og forstå det som er vanskelig, med sikte på endring. Forskning støtter EFT som en effektiv metode for følelsesmessig transformasjon.

 

 

Referanser:

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 20 (3), 337–355

 Psychotherapy Research, 16 (5), 536–546