EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som har til hensikt å minske ubehaget knyttet til tidligere opplevelser. Slike opplevelser kan eksempelvis dreie seg om traumer av forskjellige slag, som overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Behandling med EMDR kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Tilnærmingen er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Behandlingen med EMDR starter med at en snakker med terapeuten sin om seg selv, i et forsøk på å forstå bakgrunnen for vanskelighetene og hvordan disse påvirker livet ditt nå. Hvis EMDR blir vurdert å kunne være en nyttig behandlingstilnærming, vil terapeuten forklare deg den videre prosedyren. En typisk EMDR behandlingstime tar mellom 60-90 minutter. Under denne delen av behandlingen sitter terapeuten skrått overfor deg, og ganske nær deg (for å kunne ha en passende avstand til øynene dine med fingerbevegelsene), eller det benyttes EMDR-utstyr i form av en lysplanke hvor du skal følge et lys med øynene. Det er vanskelig å forutsi hvor langt et behandlingsforløp med EMDR vil være. Du kan komme til å oppleve en lette i symptomene etter bare 1-6 ganger. Alternativt vil EMDR være en metode som din terapeut vil benytte som en del av et lengre terapiforløp.