Psykologsenteret bistår Redd Barnas frivillige korps når det oppstår behov for psykologfaglig oppfølging eller/og som foredragsholdere ved interne konferanser.

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i mer enn 100 år. Redd Barna er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.