I perioder har vi derfor studenter i vårt fagteam. Vi er svært stolte over at Psykologsenteret får bidra til å bygge opp den kompetanse som skal til for å kunne jobbe som autorisert psykolog i Norge.

Psykologstudenter i hovedpraksis jobber som selvstendige behandlere under tett veiledning av psykologspesialist og øvrig behandlerteam. Etter endt hovedpraksis og avsluttende eksamen, vil studenten kunne søke om autorisasjon som psykolog.

Profesjonsutdanningen i psykologi har en varighet på 6 år, gir grunnlag for å kunne praktisere selvstendig som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk.