• Bakgrunn
    Psykologsenteret
    Tilbyr tjenester til privatpersoner og næringsliv

Om Psykologsenteret

Psykologsenteret etableres i oktober 2010 av fire psykologspesialister med ønske om å være «et kunnskapshus». Ambisjonen den gang, som i dag, var et faglig felleskap for formidling av kunnskap og psykologbistand til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Mer om Psykologsenteret her

Vi tror at endring er mulig og at veien til et mål handler om samarbeid og felles ansvar. Vi mener at metoder forankret i forskning og praksis, er det beste midlet for å nå målet.

- Alexandersen & Lindgaard

Teamet vårt

består av psykologer og lege med spesialisering og / eller fordypning innen forskjellige områder og metoder. Behandlingen vil alltid utføres av personer med særskilt utdanning eller sertifisering. Metodene er godt dokumentert gjennom klinisk forskning og praksis som har vist seg å ha effekt, og tilbys individuelt eller i gruppe

Se alle i teamet