Den nevropsykologiske undersøkelsen

En nevropsykologisk undersøkelse er en strukturert og omfattende funksjonskartlegging av hjernens funksjonsområder. Eksempelvis sensoriske- og motoriske funksjoner, oppmerksomhets- og hukommelsesfunksjoner, og språk og problemløsningsevne. Vi undersøker også følelses- og atferdsmessige fungering. 

Testene vi bruker er normerte og standardiserte. På den måten vet vi hva som er normalt for hvert alderstrinn, kjønn, ulik utdanningsbakgrunn og etnisk bakgrunn. Resultatene sees i sammenheng med annen aktuell informasjon, som medisinsk- og / eller billeddiagnostiske undersøkelser.

Vi tilbyr

Psykologsenteret tilbyr nevropsykologiske undersøkelser av både barn, voksne og eldre. Vi benytter det samme diagnosesystemet som brukes innen det offentlige helsevesenet (ICD-10).

Undersøkelsen kan være aktuell ved spørsmål om det foreligger en skade eller forandring i hjerne eller sentralnervesystem, av ulike årsaker. Det være seg hodetraume, epilepsi, demens, hypoksi/anoksi, tumor, MS mm.

En nevropsykologisk undersøkelse er også vanlig ved utviklings- og / eller atferdsforstyrrelser. Eksempelvis utviklingsforsinkelser, lærevansker, AD/HD, Tourettes eller gjennomgripende utviklingsforsinkelser (autisme).

Psykologsenteret tilbyr også førerkortvurderinger ved spørsmål om det foreligger svikt i hjernens funksjoner som kan påvirke evnen til å kjøre bil.

Første time

Første gang du kommer, har vi en samtale om hvorfor du er henvist og hva undersøkelsen går ut på. Vi innhenter informasjon om din nåværende og tidligere fungering, blant annet gjennom utviklingshistorien fra barneår til i dag. Vi er interessert i dine styrker og svakheter, og aktuelle problemer. Noen ganger innhentes også informasjon fra pårørende eller andre instanser, men ikke uten at du har gitt samtykke til det.

Som regel blir det gjennomført testing. Testingen utføres av nevropsykolog og fordeles over et par dager. Når undersøkelse og vurdering er ferdig tilbyr vi et oppsummeringsmøte hvor du får en tilbakemelding på resultatene og konklusjonen. Der det er aktuelt inviterer vi også pårørende, lege, skole eller arbeidsplass. Den nevropsykologisk rapporten vil bli sendt ut til deg og henvisende instans (eksempelvis fastlege) om du ønsker.