De fleste av oss opplever utfordringer i livet, og noen ganger er det vanskelig å håndtere disse alene. Psykologsenteret tilbyr studentene ved Universitetet i Nordland et kortvarig (åtte timer), lavterskel samtaletilbud ved lettere psykiske plager.

Dersom du har alvorligere psykiske plager anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege som kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten for behandling.

Ved første konsultasjon avklarer vi i fellesskap hva målet med samtalene skal være. Noen ganger kan det være at vi anbefaler deg å ta kontakt med andre behandlere eller annen instans  

 

Digitale tjenester
•    Vi tilbyr telefonoppfølging
•    Vi tilbyr videokonsultasjon (Conferere) 

Ta kontakt med studentsamskipnadens rådgivningstjeneste for henvisning til Psykologsenteret.

Ventetiden er ca. fem uker