Psykologikongressen 2023

Psykologikongressen 2023

Den 7. og 8. september deltok Psykologspesialist Bodil Lindgaard på Psykologikongressen 2023, som ble avholdt ved Oslo Kongressenter i regi av Norsk Psykologforening.

Den omhandlet tematikk knyttet til forståelse av normalitetsbegrepet, Hva er normalitet og hvor går grensen? Når er noe unormalt?