Psykologsenteret som praksisplass

Vår student, Mitra, har laget denne flotte videoen om hvordan det er å ha praksis her hos oss.

Vi tar en rundtur rundt på kontorene og prater med flere av de som jobber hos oss.

Bodil forteller kort om historien til Psykologsenteret, og Eirin forteller litt om tilbudene vi har her.

Øyvind og Andrea forteller litt om arbeidshverdagen her hos oss.