Til informasjon

Vi gjør oppmerksom på at psykologene ikke har refusjonsavtaler med det offentlige. Undersøkelse og behandling må derfor dekkes i sin helhet av pasienten selv, av NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere. Det samme gjelder for reise og oppholdsomkostninger. For pasienter som får sitt behandlingstilbud gjennom Helfo fristbruddordning betales egenandeler i henhold til gjeldende takster

Dersom ikke annet er oppgitt, er hver konsultasjon av 45 minutters varighet.

Privatpersoner

Barn, ungdom og voksne

  • Inntakssamtale: 1450.-
  • Konsultasjon, psykolog: 1190,-
  • Konsultasjon, psykologspesialist: 1450,-
  • Konsultasjon, psykiater: 1450,-
  • Parterapi: 2450,-
  • Familieterapi: 2450,-
  • Gruppeterapi: Pris ved annonsering
  • Undersøkelse hos spesialist: 1450,-

Næringsliv, bedrifter og forsikringsselskap

Pris etter avtale.

Betaling

Konsultasjonen betales med kort eller kontanter, i etterkant av hver time.

Nevropsykologiske undersøkelser av privatpersoner skal være betalt i sin helhet senest syv dager før oppstart.

Ved uteblivelse

Avbestillinger må skje senest 48 timer før avtalen (to virkedager).

Ved nevropsykologiske undersøkelser hvor der settes av flere timer, må avbestillingen skje senest syv dager før undersøkelsens første time. Kostnadene må dekkes i sin helhet om avlysningen skjer utenfor frist. Dette gjelder også ved sykdom.

Se hvordan du kan kontakte oss her.